Kullanım Koşulları

ELEQ BİLGİ YARIŞMASI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE KONU

 • EleqBilgi Yarışması Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi ("SÖZLEŞME"); TürkTelekomünikasyon A.Ş. ("İŞLETMECİ" veya "Türk Telekom") ile Eleq BilgiYarışması ("Bilgi Yarışması"/"Uygulama") kullanıcıları("KULLANICI" veya"KULLANICILAR") arasında İŞLETMECİ'ye ait Bilgi Yarışması'nın KULLANICItarafından kullanımı konusundaki TARAFLAR'ın hak ve yükümlülüklerinindüzenlenmesine yöneliktir. SÖZLEŞME'de İŞLETMECİ ve KULLANICI hep birlikteTARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.
  Şüpheye mahal bırakılmaksızın, İŞLETMECİ tarafından,tamamen kendi kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler buSÖZLEŞME'ye dâhildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır. Uygulama, KULLANICILAR'ınUygulama'yı kullanırken karşılarına çıkan sorulara doğru ve zamanında cevapvermeleri sonucunda İŞLETMECİ'nin uygun gördüğü şekilde ödüllerkazanabilecekleri bir mobil uygulamadır.
  Uygulama Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
 • KULLANICI'nın, cep telefonuna indirmiş olduğu Uygulama’yı kullanmaya başlaması ile kabul beyanının İŞLETMECİ kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.
 • İŞLETMECİ, hiçbir koşulda, Uygulama’nın kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dâhil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve KULLANICI tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

UYGULAMAYA GİRİŞ KAYDI

 • KULLANICI, Uygulama içerisinde bulunan "Giriş yaptığınızda, Eleq Bilgi Yarışması kullanım koşulları, gizlilik sözleşmesi ve oyun kurallarını kabul etmiş olursunuz" uyarısını "Kabul Ediyorum" olarak işaretleyip, "Sonraki" düğmesine tıklaması ile işbu SÖZLEŞME'ye bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME'nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, Uygulama'yı yüklememeli ve kullanmamalıdır.
 • Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

BEYAN VE TAAHHÜTLER

 • KULLANICI, Uygulama'yı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
 • KULLANICI, Uygulama'dan faydalanmak için İŞLETMECİ tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel olarak sağladığını, İŞLETMECİ'nin dilerse KULLANICI'dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. KULLANICI tarafından sağlanan bilgilerin yanlışlığından, eksikliğinden İŞLETMECİ sorumlu olmayacaktır.
 • KULANICILAR, Uygulama'ya, Apple App Store ve Google Play uygulama dükkânlarında, Bilgi Yarışması'nı cep telefonlarına yüklemek ve dilediğinde bu Uygulama'yı açmak suretiyle ulaşabilecektir.
 • İŞLETMECİ, KULLANICI'ya kullanıma ilişkin işbu Sözleşme dâhilinde tanıdığı hakları istediği zaman, daha önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.
 • KULLANICI, İŞLETMECİ'nin önceden yazılı izni olmaksızın Uygulama'yı hiçbir halde kopyalayamaz, transfer edemez. Ya da Uygulama'yı ve herhangi bir bölümünü başkalarına dağıtamaz; Uygulama'nın yazılımına ilişkin ters mühendislik ve değiştirme girişimde bulunamaz, derlemeleri ayıramaz, bileşenlerine bölemez, değiştiremez, satamaz, çalışmalara dayalı türetmeler yapamaz, kaynak kodlarını çıkarma girişiminde bulunamaz.
 • KULLANICI, Uygulama'yı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını; bu yöndeki bir eyleme katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/veya teşvik etmeyeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, Uygulama'yı, tüm veri veya diğer malzemeleri, üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olup bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya üçüncü şahısların bilgisayar/mobil sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul eder.
 • İŞLETMECİ'nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesi ile KULLANICI başvurularını reddetme hakkı saklıdır. KULLANICI, Bilgi Yarışması dâhilinde aşağıdaki eylemlerde (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
  • Uygulama'ya kayıt olurken yanıltıcı ve yanlış bilgi vermek,
  • Başka bir Kullanıcıya veya kişiye ait bilgileri hukuka aykırı şekilde elde etmek veya kullanmak,
  • İŞLETMECİ tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek,
  • Diğer Kullanıcıların kişisel ve hesap bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde elde etmek,
  • İŞLETMECİ'nin ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
  • İŞLETMECİ'nin ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin itibarını zedelemek veya İŞLETMECİ'nin iş faaliyetlerini kesintiye uğratmak,
  • Müstehcen dil ve şiddet içeren mesajlar, videolar veya sesler gibi uygunsuz bilgiler yayımlamak ve göndermek,
  • İŞLETMECİ'nin önceden yazılı izni olmaksızın Bilgi Yarışması'nı kar amaçlı kullanmak,
  • Hukuka ve bilgi iletişim teknolojileri regülasyonlarına aykırı davranmak,
  • Bir kullanıcı adı olarak o kişinin kimliğine bürünme amacıyla başka bir kişinin adını kullanmak, uygun yetkilendirme olmaksızın başka bir kişinin haklarına tabi bir isim kullanmak, kaba veya müstehcen bir isim kullanmak,
  • Sorulara cevap vermek için ekran okuma veya diğer yazılımları ve otomatik teknolojileri kullanmak,
  • Yanlış bilgi sağlayarak, birden fazla hesap yaratarak veya başka araçlar sağlayarak Ekstra Hayatlar üretmek,
  • Çoklu kullanıcı hesapları oluşturmak veya çalıştırmak,
  • Aynı hesabı aynı anda birden fazla cihaza kaydetmek, hesap geçmişi boyunca beşten fazla farklı cihaza kaydetmek,
  • Birden fazla hesap yaratarak ve yanıltıcı bilgi sağlayarak, IP adresini maskeleyerek veya değiştirerek, ya da başka yollarla, uygun olmayan bir şekilde yarışmaya girmek,
  • Hukuka aykırı, tehdit edici, taciz edici, iftira niteliğinde, aldatıcı, hileli, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, müstehcen, kaba, pornografik, saldırgan, küfürlü, çıplaklık içeren ya da tasvir eden, cinsel aktiviteyi içeren ya da tasvir eden herhangi bir paylaşımda bulunmak,
  • Herhangi bir Uygulama kullanıcısının şifre ve hesap bilgilerine ulaşmaya çalışmak,
  • İŞLETMECİ çalışanlarından, temsilcilerinden veya kullanıcılarından herhangi birinin kişiliğine bürünmek,

  İŞLETMECİ, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir, KULLANICI'nın Uygulama'yı kullanmasını kısmen veya tamamen engelleyebilir ve her türlü hukuki yasal hakkını saklı tutar.

 • KULLANICI, Bilgi Yarışması hakkında geri bildirim, yorum, beğeni/eleştri veya öneriler gönderirse, geri bildirim, yorum, beğeni/eleştri ve/veya öneriler KULLANICI'ya karşı yükümlülük taşımadan İŞLETMECİ tarafında kullanılabilir.
 • İŞLETMECİ, Bilgi Yarışması'na işlevler ve özellikler ekleyebilir, mevcut işlevleri ve özellikleri kaldırabilir, istediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden durdurabilir, değiştirebilir ve kullanımla ilgili yeni kısıtlar ekleyebilir/oluşturabilir veya uygulamadaki ödül tutarını değiştirebilir.
 • İŞLETMECİ Bilgi Yarışması'na yönelik tüm hüküm ve üyelik şartlarını, gizlilik politikasını ve/veya açıklamış olduğu tüm şartları değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı Uygulama'yı kullanmaya başlayarak, Bilgi Yarışması kapsamında zaman zaman yapılacak değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederek değişen kural ve şartları kabul etmiş olur.
 • İŞLETMECİ, Uygulama sistemini yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya otomatik programlar hazırlayan, Uygulama üzerinde yer alan olası açıkları kullanarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesaplarını sonlandırır.
 • Uygulama'ya yönelik kullanıcı adı, şifre ve diğer hesap bilgilerini korumak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. İşbu SÖZLEŞME'nin ve Bilgi Yarışması'nın kurallarının ihlali halinde İŞLETMECİ her zaman için hiçbir sorumluluk altına girmeden kullanıcı kaydını ve şifresini geçici ve/veya kalıcı olarak iptal etme hakkına sahiptir.
 • İŞLETMECİ, istediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak ücretsiz veya ücret karşılığında, limitli şekilde veya deneme amacıyla ya da sürekli olarak ilave özellikler veya servisler sunabilir. Bu durumda, İŞLETMECİ, ilave servislerin özel kullanım koşullarını belirler. İlave servisler sadece kişisel kullanım içindir.
 • İŞLETMECİ Bilgi Yarışması kapsamındaki (ihlal durumunda yapılacak bildirimler de dâhil olmak üzere) KULLANICI'ya yönelik bildirimlerle genel bildirimleri KULLANICI'nın sistemde kayıtlı telefon numarasına SMS olarak ve/veya sistemde kayıtlı e-posta adresine e-posta olarak ve/veya Uygulama üzerinden bildirim şeklinde iletebilecektir. KULLANICI, İŞLETMECİ'nin belirtilen usullerden biriyle yaptığı bildirimin hukuki çerçevede geçerli bir bildirim olacağını kabul ve beyan eder.
 • İŞLETMECİ, Bilgi Yarışması'na yönelik yenilikleri, değişiklikleri ve güncellemeleri web sitesinden ve/veya sosyal medya hesaplarından ve/veya Uygulama üzerinden duyuracaktır. Söz konusu değişiklikler yayın tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • KULLANICI'nın Uygulama'yı tüm özellikleriyle kullanabilmesi için güncel ve aktif konumdaki cep telefonu numarasının sisteme girişini yapması gerekmektedir.
 • KULLANICI, hesabında gerçekleşen etkinlikten ve hesap şifresini ve giriş bilgilerini güvenceye almaktan kendisi sorumludur. Başka bir kişinin kullanıcı hesabını veya kayıt bilgilerini asla izinsiz kullanamaz. Hesabının yetkisiz kullanımının derhal bildirilmesi gerekir.
 • KULLANICI yalnızca bir hesap kurabilir, kullanabilir ve kontrol edebilir. Her bir Hesap sadece bir kişi tarafından sahiplenilebilir, korunabilir, kullanılabilir ve kontrol edilebilir. İŞLETMECİ birden fazla hesap açıldığını, kullanıldığını veya kontrol edildiğini belirlediğinde, İŞLETMECİ'nin sahip olabileceği diğer haklara ek olarak, hesabın herhangi birini veya tamamını durdurma veya feshetme, fesih veya feshetme hakkını saklı tutar.
 • KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde İŞLETMECİ'nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve herhangi bir tazminat veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:
  • KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;
  • Kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle Uyglama'da ortaya çıkabilecek sorunlar;
  • KULLANICI'nın Uygulama'yı ve diğer internet hizmetlerini eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak Uygulama'da ortaya çıkabilecek sorunlar;
  • İşbu SÖZLEŞME'ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.
 • KULLANICI, Uygulama'dan yararlanması sırasında İŞLETMECİ tarafından uygulanacak interaktif bilgilendirme, duyuru, hizmet, tanıtım ve reklamların verilmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, Uygulama'yı bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, İŞLETMECİ'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, İŞLETMECİ'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve İŞLETMECİ'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 • İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Uygulama daima geliştirilmekte olup İŞLETMECİ tarafından Uygulama'nın biçim ve niteliği KULLANICI'ya önceden bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilecektedir. Ayrıca, İŞLETMECİ, KULLANICI'ya Uygulama'yı sunmaya (kalıcı ya da geçici olarak) son verebilir. Bu durumda İŞLETMECİ'nin KULLANICI'ya önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET

 • İŞLETMECİ, Uygulama üzerinde tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibidir. Bilgi Yarışması, uluslararası anlaşmaların yansıra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinin koruması altındadır. Bununla birlikte, Bilgi Yarışması'nın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri ile korunabilmesi için İŞLETMECİ tarafından gerekli başvurular yapılmıştır.
 • Uygulama'da yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece İŞLETMECİ'ye aittir veya İŞLETMECİ tarafından lisans hakları alınmıştır. Bu bilgiler, İŞLETMECİ'nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Uygulama'nın kullanılması, İŞLETMECİ tarafından KULLANICI'ya sağlanması, KULLANICI'ya Uygulama'nın hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, İŞLETMECİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ'nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
 • Uygulama'yı kullanarak göndereceği içerikte KULLANICI'nın sahip olduğu tüm fikri mülkiyet hakları KULLANICI'nın kalır. Ancak, bu durum, Bilgi Yarışması kapsamında yer alan unsurların aynı veya benzerleri açısından KULLANICI'ya fikri ve mülkiyet hakkı sağlamaz.
 • KULLANICI, Uygulama'yı değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü hizmeti bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
 • KULLANICI, Uygulama kapsamındaki doğrudan ve bağlantılı eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
 • KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, Uygulama'nın kullanımı sırasında kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya İŞLETMECİ'ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

 • İŞLETMECİ, (a) Uygulama ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) Uygulama'nın KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden; (c) her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzeri mekanizmalardan kaynaklanan hasarlarla birlikte, Uygulama'daki ve Uygulama kapsamındaki içerikte, bilgide, yazılımda ve Uygulama yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerde ya da Uygulama'ya girişteki yanlışlardan, hatalardan veya kusurlardan kaynaklanan iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, program ve bilgi kaybı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan, dolaylı, maddi, manevi zarardan ve yoksun kalınan kardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 • İŞLETMECİ, Uygulama ile sunduğu her türlü içerik ve servis üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI'ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.
 • Uygulama'da İŞLETMECİ'nin kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir, İŞLETMECİ'ye ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer Web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmeniz halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • Bu Sözleşmede belirtilen internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İŞLETMECİ ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 • KULLANICI'nın Uygulama'nın sürüm güncelleştirmesini ve diğer fonksiyonel güncellemeleri zamanında ve/veya doğru biçimde yapmaması (güncellemenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan adımları tam olarak yerine getirmemesi) durumunda, KULLANICI'nın karşılaşacağı başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • KULLANICI'nın Uygulama'yı hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya hukuk kurallarına aykırı olarak kullanması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • Hukuki yollardan elde edilmeyen veya İŞLETMECİ tarafından piyasaya sürülmemiş bir Bilgi Yarışmasının kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • Kurulum aşamasında KULLANICI'ya bildirilen ayarların KULLANICI tarafından değiştirilmesi veya Uygulama'nın KULLANICI tarafından devre dışı bırakılması veya programın yanlış kurulumu nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • Uygulama'nın kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması veya erişim sağlanamaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kâr yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan, kâr kaybından, yoksun kalınan kârdan/gelirden ve cezai sonuçlardan İŞLETMECİ, bağlı kuruluşları, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve lisans verenleri sorumlu değildir.
 • İŞLETMECİ, savaş, ayaklanma, grev, doğal afet, internet alt yapısı (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dâhil), teknik sorunlar veya şebeke arızaları, telefon hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç tüzük, ya da diğer eylem veya mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü haricinde gerçekleşen her türlü olayın neden olduğu ve SÖZLEŞME'nin hükümlerini uygulamayı erteleyen herhangi bir aksaklıktan sorumlu değildir. KULLANICI'nın, işbu bent hükmünde belirtilen sebeplerle Uygulama'dan yararlanamaması durumunda KULLANICI İŞLETMECİ'den herhangi bir hak, zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu aksaklıklar mücbir sebep olarak yorumlanacak ve Taraflar'ın edimleri bu süre kapsamında askıya alınacaktır.
 • İŞLETMECİ, SÖZLEŞME'de açıkça belirtilenler dışında Uygulama ile ilgili hiçbir belirli vaatte bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Uygulama'da yer alan içerikler, işlevler, bunların güvenilirliği, kullanılabilirliği ve ihtiyacınızı karşılaması hakkında hiç bir taahhütte bulunulmamaktadır. Bu kapsamda, İŞLETMECİ, Uygulama'da mevcut olan her türlü içerik ve bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya yazılımınızı, verilerinizi ya da cihazınızı değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu hususunda hiçbir garanti vermemektedir.
 • İŞLETMECİ, Uygulama kapsamındaki soruların cevaplarının doğruluğu konusunda taahhüt vermemektedir. Uygulama kapsamında, KULLANICI'nın her gün Uygulama'dan yararlanabilme imkanına sahip olması, Uygulama nedeniyle günlük ödülün o gün tüm soruları bilen kullanıcılar arasında paylaştırılıyor olması ve KULLANICI'nın herhangi bir anda Uygulama'dan elenmesi durumunda o gün için geri kalan soruların hepsini bilme ihtimalinin her durumda iddia edilemeyeceği hususları gözetilerek, herhangi bir sorunun cevabının yanlış olduğunun yetkili bir makam tarafından tespiti halinde, KULLANICI'ya elendiği gün paylaşılan ödülün kendisine düşen kısmının verilmesi veya herhangi bir maddi, manevi, doğrudan, dolaylı tazminat ya da yoksun kalınan karın verilmesi söz konusu olmaz. Belirtilen durumda KULLANICI'ya sadece ilave 1 (bir) adet joker hakkı tanınacaktır. İŞLETMECİ'nin bu durumdaki sorumluluğu sadece bu bentle belirtilenle sınırlıdır, İŞLETMECİ bu durumda maddi, manevi, doğrudan, dolaylı zarar ve/veya yoksun kalınan kardan sorumlu tutulamaz.

VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 • İŞLETMECİ'nin, Gizlilik ve Veri Koruma Politikası bu SÖZLEŞME'nin ayrılmaz bir parçası olup Uygulama'yı kullanırken kişisel verilerinizin nasıl korunduğunu açıklamaktadır. Uygulama'yı kullanarak bu gizlilik politikasının kurallarına tabi olursunuz.
 • İŞLETMECİ, KULLANICI'ya ait kişisel verileri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Veri Koruma Politikası'nda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir. İŞLETMECİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılacak ikincil düzenlemelere riayet edeceğini beyan eder. İşbu Sözleşme ile birlikte kabul edilen Gizlilik ve Veri Koruma Politikası uyarınca, KULLANICI, İŞLETMECİ'nin 6698 sayılı Kanun uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini beyan eder. KULLANICI Gizlilik ve Veri Koruma Politikası kapsamında kişisel verilerin, 6698 sayılı Kanun'da yer alan hukuki sebeplerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, Uygulama'nın operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Politika metninde belirtilen kapsamda işlenebileceğini kabul eder. KULLANICI, kişisel verilerin, İŞLETMECİ'nin, iştiraklerinin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu SÖZLEŞME ve Gizlilik ve Veri Koruma Politikası'nda yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kurum tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder. İŞLETMECİ, KULLANICI'nın kişisel verilerini, Gizlilik ve Veri Koruma Politikası'nda yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kurum tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak, İŞLETMECİ'nin SÖZLEŞME kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebileceği yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda aktarabilecektir.
 • İŞLETMECİ'nin bir iflas, birleşme, devralma, şekil değiştirme veya varlık satışına dahil olması halinde, KULLANICI'nın bilgileri bu işlemin bir parçası olarak satılabilir veya devredilebilir. İşbu Sözleşmedeki taahhütler, yeni kuruluşa devredilen bilgiler için de geçerli olacaktır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 • İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türk hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ("tüketici" konumundaki KULLANICI) için mevzuatta bu hukuki ilişki için yetkili olduğu belirtilen herhangi bir yer mahkemesinin ve icra dairesinin, ("tüketici" konumunda olmayan KULLANICI) içinse İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
 • İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.
 • İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve İŞLETMECİ tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.
 • İŞLETMECİ, uygulamaya ilişkin koşulları, zaman zaman değiştirilebilme hakkını saklı tutar.
 • SÖZLEŞME'de düzenlenmeyen hususlarda genel mevzuat hükümleri ve İŞLETMECİ'nin benzeri uygulama ve servisler için yayınladığı diğer genel kurallar geçerli olacaktır. KULLANICI, SÖZLEŞME'nin tüm hükümleri okuduğunu, içeriğinden haberdar olduğunu ve bilerek kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Uygulama'da bahsi geçen yarışma ve/veya ödüller için Apple Inc (veya Apple) şirketi sponsor veya sorumlu değildir.
 • İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, SÖZLEŞME'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
 • KULLANICI, işbu SÖZLEŞME'yi,  SÖZLEŞME'den kaynaklı hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devredemez.
 • İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI, Bilgi Yarışması'nın yayınlandığı muhtelif mecralar ve Şirket arasında temsilcilik, acente, distribütörlük ilişkisi gibi herhangi bir ilişki tesis etmez.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

 • KULLANICI, Uygulama’yı cihazından geçici veya kalıcı olarak kaldırarak, silerek, SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu Uygulama’yı kullanma hakkını geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir. Bu durumda SÖZLEŞME de kendiliğinden sona erecektir.
 • İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME'yi ve KULLANICI'nın Uygulama’yı kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin sona erdirme, işbu Sözleşme’yi feshetme hakkını saklı tutar.

SERVİSİN KAPATILMASI

 • İŞLETMECİ, Uygulamayı ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamandan önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkını saklı tutmaktadır.
 • Uygulama’ya gönderilmiş olan herhangi bir İçeriğin ve/veya Sunulan İçeriğin depolanmaması ya da silinmesiyle ilgili olarak, İŞLETMECİ’nin herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır.

YÜRÜRLÜK

 • İşbu SÖZLEŞME’nin KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanması durumunda KULLANICI SÖZLEŞME'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.
 • TARAFLAR arasında mutabakata varılmış tüm hususları içeren bu SÖZLEŞME, daha önce TARAFLAR arasında akdedilmiş yazılı ve sözlü tüm düzenlemelerin yerine geçer.