Kurallar

ELEQ BİLGİ YARIŞMASI KURALLARI

Eleq Bilgi Yarışması Uygulaması; Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("İŞLETMECİ" veya "Türk Telekom") tarafından işletilmektedir. Eleq Bilgi Yarışması Kuralları ("KURALLAR") Eleq Bilgi Yarışması Uygulaması ("Uygulama/Yarışma") kullanıcılarına ("KULLANICI/KULLANICILAR") yönelik düzenlenmiştir.

Uygulama'da bahsi geçen yarışma ve/veya ödüller için Apple Inc (veya Apple) şirketi sponsor veya sorumlu değildir.

YARIŞMA'YA KATILMAK VEYA YARIŞMA'YI KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR SATIN ALMA VEYA ÖDEME GEREKLİ DEĞİLDİR.

UYGUNLUK :

İşbu KURALLAR'a tabii olan Yarışma herkese açıktır. Uygulama'nın hukuken yasaklı veya kısıtlı olduğu yerlerde, gerekli tabiiyet, kayıt veya gereken diğer şartların karşılanmadığı veya aşağıda belirtilen giriş yöntemlerinin uygulanmadığı durumlarda geçersiz olacağı kabul edilmiş sayılır. Uygulama ilgili mevzuata tabidir.

Uygulama'yı indirerek, gizlilik politikasını (http://eleqbilgiyarismasi.com.tr/gizlilik.html) ve kullanım koşullarını (http://eleqbilgiyarismasi.com.tr/kullanim-kosullari.html) kabul edersiniz. Uygulama Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.

KATILIM

Yarışmalar mevcut dönemde sadece Uygulama üzerinden düzenlenmektedir.

Yarışma'nın başlangıç anları ve canlı yayınlar Uygulama bildirimleri, sosyal medya hesapları veya İŞLETMECİ'nin uygun gördüğü başka bir yöntem aracılığı ile iletilecektir.

KULLANICILAR Yarışma'ya sadece canlı yayındayken katılabilir.

NASIL KATILINIR:

Aşağıdaki adımları takip ederek Yarışma katılımı sağlanabilir.

 • KULLANICI, Uygulama'yı, Apple App Store ve Google Play uygulama dükkânlarından akıllı telefonuna indirir.
 • İlk kez kullananlar cep telefonu numaraları ile Yarışma'ya kayıt olurlar ve kullanıcı hesaplarını yaratırlar.
 • Daha önce kullanmış olanlar mevcut kullanıcı hesapları ile uygulamaya giriş yaparlar.
 • Canlı yayın başladığı zaman, Uygulama içerisinde "katıl" tuşuna basılır.
 • KULLANICILAR'ın her bir soruya cevap vermek için maksimum 10 saniye zamanı olacaktır.
 • Soruya doğru cevap verenler bir sonraki soruya geçmeye hak kazanır.
 • Soruya yanlış cevap verenler elenir ve oyuna devam etme hakkını kaybeder.
 • Her bir yarışmada, o yarışmadaki soru sayısından bağımsız olarak, bütün sorulara doğru cevap veren KULLANICILAR kazanan KULLANICI olurlar.

İŞLETMECİ, kendi takdirine bağlı olarak, KULLANICI girdilerinin bir komut dosyası olduğunu veya otomatikleştirilmiş yazılımlar vasıtasıyla üretildiklerini tespit ettiği durumda diskalifiye etme hakkını açıkca saklı tutar. Komut dosyası, script, macro vs. gibi otomatikleştirilmiş yazılımlarla açılan yarışma hesapları geçersizdir.

ÖDÜLLER:

 • Uygulama'nın her bir karşılaşmasını kazanan KULLANICILAR'ı, İŞLETMECİ'nin takdir yetkisinde bir ödül kazanacaktır (bundan sonra ''ÖDÜL'' olarak anılacaktır).
 • Birden çok kazanan KULLANICI'nın olduğu durumlarda (aşağıda açıklandığı üzere), söz konusu ÖDÜL, gerekmesi halinde ilgili vergi kesintileri yapılarak, kazanan KULLANICI'lara eşit miktarda paylaştırılacaktır.
 • İŞLETMECİ hiçbir şekilde, işbu KURALLAR içeriğinde belirtilmemiş herhangi bir ÖDÜL'ü verme yükümlülüğünde değildir. Aynı şekilde, İŞLETMECİ, ÖDÜL'ün belirli bir tutara ulaşması halinde KULLANICI Hesabına aktarılması gibi kurallar da getirebilir ve uygulayabilir.
 • İŞLETMECİ, kazanan KULLANICILAR'a ÖDÜL'ün verilebileceğini garanti etmez. ÖDÜL hiçbir şekilde devredilemez, havale edilemez ve hiçbir ikamesine izin verilmez.
 • Ek olarak, ÖDÜL'ün kazanan KULLANICILAR'a tahsisi hukuki sebeplerle mümkün değilse veya kazanan KULLANICI'nın herhangi bir sebeple ÖDÜL'e ilişkin talep öne sürme hakkı yoksa ya da bu hak ortadan kalkmışsa, İŞLETMECİ herhangi bir ÖDÜL vermeme hakkını saklı tutar.
 • İŞLETMECİ, ÖDÜL tutarından ilgili mevzuatta öngörülen vergi kesintilerini yaparak ÖDÜL'ü verecektir. Kazanan KULLANICI mevzuatta kendisine yükümlülük getirilen hallerde ÖDÜL'e ilişkin olarak tüm vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Yarışma ile ilgili konularda nihai ve bağlayıcı olan İŞLETMECİ'nin kararlarıdır.

ÖDÜLÜN KULLANICI HESAPLARINA AKTARIMI:

 • Yarışma'yı kazanan KULLANICILAR her karşılaşmada tüm soruları bilerek en sona kalan kişi veya kişiler olur. Tüm soruların sonunda birden çok KULLANICI kazanmış ise, söz konusu KULLANICILAR ÖDÜL'ü eşit olarak paylaşırlar.
 • Kazanılan toplam ÖDÜL Yarışma hesabında görülebilir.
 • KULLANICILAR'ın, ÖDÜL'leri İŞLETMECİ'nin kendi takdirine bağlı olarak sunabileceği ödeme araçları aracılığıyla hesaplarına aktarabilmek için, en azından toplam 50TL'ye tekabül eden bir varlık toplamının olması gerekmektedir. İŞLETMECİ belirtilen bu tutarı her zaman değiştirme hakkına sahiptir.
 • 50 TL veya üzeri ÖDÜL kazanılması halinde, KULLANICI ÖDÜL'ün kazanıldığı andan itibaren 180 gün içerisinde, Uygulama'da sanal hesabından ÖDÜL'ün kendi gerçek hesabına aktarımını, Uygulama'da gerekli kısımları tıklayarak ve gerekli bilgileri girerek sağlamalıdır.  Bu aktarımın yapılmaması durumunda, KULLANICI'nın kazandığı ÖDÜL'e ilişkin tüm hakları kaybolacaktır; İŞLETMECİ bu durumda ÖDÜL'ü KULLANICI'ya vermeme ve sanal hesabından geri çekme hakkına sahiptir. İŞLETMECİ bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. ÖDÜL'ün KULLANICI hesaplarına aktarımı Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'na tabiidir.
 • Yarışma'ya yurt dışından katılacak olanların kazandıkları ÖDÜL'ler yalnızca Türkiye'de bulunan banka hesaplarına aktarılabilecektir.
 • Yarışma tamamen İŞLETMECİ'nin gözetiminde yapılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olan İŞLETMECİ'nin kararları olacak ve başta ÖDÜL tutarları olmak üzere yarışmacı ve kazanan KULLANICILAR İŞLETMECİ'nin kararlarına ilişkin olarak herhangi bir hak veya talep öne süremeyeceklerdir.
 • Kazanan KULLANICILAR'a Uygulama, telefon veya e-posta yöntemiyle bildirimde bulunulacaktır; ancak, İŞLETMECİ daha sonradan farklı bir bildirim yöntemi belirleme hakkını da saklı tutar.
 • KULLANICI'nın uygunsuzluğunun saptanması durumunda, İŞLETMECİ kendi takdirine bağlı olarak ÖDÜL vermemeyi seçebilir.

GENEL ŞARTLAR VE BİLDİRGELER:

Tüm KULLANICILARA duyuru (uluslararası KULLANICILAR da dahil):

 • Yarışma'ya katılmanız veya herhangi bir ÖDÜL'ü kabul etmeniz durumunda tüm ilgili mevzuata uygun hareket etmeyi kabul etmiş bulunursunuz.
 • Uygulanabilir olduğunda İŞLETMECİ, kazanan KULLANICILAR'dan on (10) iş günü içerisinde, İŞLETMECİ tarafından hazırlanmış bulunan ''Uygunluk Belgesi'' ve ''Sorumluluk ve Tanıtım Serbestisi'' belgelerini yahut İŞLETMECİ tarafından uygun görülecek sair belgeleri düzenlemesini, imzalamasını ve İŞLETMECİ'ye ulaştırmasını isteyebilir (Bu belgelerin hazırlanması ve İŞLETMECİ'ye ulaştırılması kazanma şartı olarak belirlenebilir).
 • İŞLETMECİ'nin takdirine bağlı olarak, ÖDÜL'ün teslimi için ilgili vergi dokümanlarının tamamlanması şart koşulabilir.
 • Kazanan KULLANICILAR bir ÖDÜL alabilmek için hesap bilgisi yanı sıra kimlik belgesi, adres ve doğum tarihi bilgilerini de kanıtlayan belgeler sunmak zorundadır.
 • KULLANICILAR, İŞLETMECİ'nin kendi takdir yetkisine bağlı olarak işbu KURALLAR'ın herhangi bir hükmünü ihlal ettiklerine kanaat getirilirse yarışmadan diskalifiye edilebileceklerdir.
 • Yarışma'ya katılmakla ilişkili her türlü risk münhasıran KULLANICI'ya aittir.
 • İŞLETMECİ; (1) kazanan KULLANICILAR tarafından sağlanan yanlış veya eksik bilgilere dayanan başarısız veya hedefine ulaşmayan bildirimlerden, (2) kayıp, geç iletilmiş, eksik, okunaksız, muğlak, yanlış yönlendirilmiş, zarar görmüş veya hedeflenen alıcı tarafından bilgisayar hatası ya da sair bir teknik hata nedeniyle yahut herhangi bir başka şekilde kısmen veya tamamen teslim alınamamış olan İŞLETMECİ tarafından yapılan bildirimlere verilmiş olan yahut bunlarla ilişkili kayıtlardan, (3) KULLANICI'nın Yarışma'ya katılımını herhangi bir şekilde engelleyen ya da kısıtlayan iletişim hataları, donanım ya da yazılımlardan kaynaklanan her türlü hata, kayıp ya da erişilemeyen ağ bağlantıları veya hatalı, eksik, yanlış ya da gecikmeli bilgisayar aktarımlarından, (4) telefon ağları, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ekipmanı, ve yazılımlardaki teknik hatalardan, program hataları ve diğer hatalardan, gecikmeli bilgisayar işlemlerinden veya ağ bağlantılarından, (5) Uygulama'daki sorular ve cevapların tamlığından veya doğruluğundan, soru ve cevaplarla ilişkili sistem hatalarından, (6) Uygulama'nın indirilmesi yahut herhangi bir şekilde Yarışma ile ilgili olarak KULLANICI veya başka bir kişinin bilgisayarı veya mobil cihazının uğrayabileceği tüm zararlardan ve (7) ÖDÜL'ün bir kısmı veya tamamına ilişkin tüm garantilerden herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP ŞİRKET YARIŞMA VE YARIŞMANIN SONUÇLARINA İLİŞKİN OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEMEKTEDİR.

İŞBU RESMİ KURALLAR VE İLGİLİ SAİR DOKÜMANLARDA AKSİ BELİRTİLSE DAHİ, ŞİRKET KAR KAYBI, YARIŞMAYA KATILIM NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, KAR KAYBI, İTİBAR KAYBI VE BEKLENEN TASARRUFUN KAYBI DAHİL) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Anasayfaya dönmek için tıklayınız